Primăria Comunei Someş-Odorhei, județul SălajSituaţia incidentelor de integritate