Primăria Comunei Someş-Odorhei, județul SălajANUNȚ COLECTIV și PROCES VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate