Primăria Comunei Someş-Odorhei, județul SălajANUNȚ privind racordarea la sistemul de canalizare